O nama

Ko smo mi?

Privredno društvo Karin komerc MD doo osnovano je 2005. godine, sa sedištem u Veterniku.

Od osnivanja društvo se razvilo u kompleksan poslovni sistem, koji danas funkcioniše kroz različite organizacione celine, koje obuhvataju sve grane građevinarstva: niskogradnja, visokogradnja, hidrogradnja, proizvodnja i prodaja građevinskog materijala (šljunka, peska, betona), drumski i rečni  transport, a sve u skladu sa međunarodnim standardima ISO 9001, 14001 i 18001.

Vizija razvoja društva je da ostane lider u izgradnji i upravljanju projektima u Vojvodini, koga će investitori i partneri i ubuduće videti kao neizostavni deo njihovog sistema.

 

Politika kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu

 

Rukovodstvo “KARIN KOMERC MD” DOO  i svi zaposleni opredeljeni su za neprekidno unapređenje Integrisanog menadžment sistema u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007.

Kvalitet procesa rada posmatramo kao osnovu konkurentnosti i uspešnosti na tržištu u domenu drumskog transporta, rečnog transporta , eksploatacije peska i šljunka, niskogradnje, visokogradnje, proizvodnja i prodaja građevinskog materijala.

Naša politika i ciljevi su:

 • Ispunjenje zahteva klijenata i krajnjih korisnika za uslugom visokog nivoa kvaliteta pruženom u ugovorenom roku;
 • Poštovanje zakonskih propisa i ispunjenje obaveza prema državi;
 • Razvijanje dugoročnih i korektnih odnosa sa isporučiocima;
 • Obezbeđenje kontinuiranog tehničko-tehnološkog razvoja procesa rada;
 • Ispunjenje očekivanja zaposlenih;
 • Motivisanje zaposlenih da aktivno učestvuju u unapređenju kvaliteta procesa rada.
 • Sprovođenje zakona i propisa iz oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu,
 • Unapređenje organizacije rada u cilju racionalnog korišćenja repromaterijala i sprečavanja nezgoda, incidenata na radu,
 • Smanjenje ukupnog otpada kao i uklanjanja otpada, koji ne može biti prerađen na način koji ne ugrožava životnu sredinu,
 • Kontinualno poboljšanje učinka zaštite životne sredine,
 • Identifikovanje, procenjivanje i kontrolisanje rizika kod poznatih uzroka povreda i bolesti vezanih za radne procese i okruženje,
 • Stalno obučavanje zaposlenih iz oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu kako bi se sticala nova znanja i podizala svest svih zaposlenih o značaju njenog očuvanja,
 • Uspostavljanje efikasne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama i drugim relevantnim organizacijama u cilju bolje razmene informacija,
 • Učiniti dostupnom javnosti našu politiku integrisanog menadžment sistema.
Ostvarivanjem postavljenih ciljeva neprestano poboljšavamo radnu efikasnost i finansijski potencijal “KARIN KOMERC MD” DOO u interesu vlasnika, svih zaposlenih kao i društvene zajednice u celini.

Sertifikati

Galerija

 

 

"Karin komerc MD" doo

PROIZVODNJA, IZGRADNJA, TRGOVINA

 

Pib: 103726184

Matični broj: 20009233

 
Živorada Petrovića 8, Veternik
021/823-800
021/823-801
office@karinmd.com
KarinKomercMD

Pišite nam

© Karin Komerc MD 2015   •   Design: Massive